brain breaks

 

Brain break innebär en kort paus i skolarbetet på lektionen där vi “startar om” hjärnan, d.v.s. vi ger oss själva ny energi och därmed en mycket större möjlighet att arbeta fokuserat med uppgiften framför oss.

Forskningen visar att ett Brain break ger en motsvarande hjärnaktivitet som en 15 minuters promenad.

Det betyder att det är optimalt att pausa studierna under lektionerna efter 20-30 minuter och göra en kort break på 4-5 minuter, sen fortsätta.

Här kommer några förslag på Brain breaks

Kommentera